Bina Kuvvetli ve Zayıf Akım Tesisatları

Kuvvetli Akım Yönetmeliği

  •  Kuvvetli akım tesisleri her türlü işletme durumunda, cana ve mala herhangi bir

zarar vermeyecek ve tehlike oluşturmayacak bir biçimde yapılmalıdır.

  •  Topraklamalar ve endirekt temasa karşı diğer koruma yöntemleri: Elektrik

kuvvetli akım tesislerinin topraklanmasında Elektrik Tesislerinde

Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

  •  El ulaşma uzaklığı içinde bulunan iletken ve kabloların koruyucu örtü ve dış

kılıfları, elektrik işletme araçlarının mahfazaları içine sokulmalıdır.

  •  Kablo başlıkları ve bağlantı kutularından başka hiçbir metal örtü, elektrik işletme

araçlarının bağlantı yerinin içine girmemelidir.

  •  Evlerde, bürolarda, ticarethanelerde, işletmelerde vb. iş yerlerinde kullanılan

tüketici aygıtların ve makinelerin fiş ve priz üzerinde taşınabilir bağlantılarının

yapılmasında Şekil 1.10’da gösterilen bağlantı şartları geçerlidir. Bu şekle uygun

olarak aygıtın ya da makinenin gövdesi, fiş ve priz üzerinden, koruma

topraklamasına bağlanmalıdır.

 

ZAYIF AKIM TESİSATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR İSE ŞÖYLEDİR;

Zayıf akım kabloları 1kV altı kullanımda çoğunlukla bina içi uygulamalarında yer alır ve binanın ses, görüntü, telefon, alarm, veri, CCTV, güvenlik gibi sistemlerinde kullanılırlar. Kablo gruplamasında alçak gerilim kabloları, zayıf akım kablolarını da içine alır.

Zayıf Akım kablolarının kullanım alanlarına göre belli başlı bazı özellikleri taşıması tercih edilir. Özellikle toplum insanların yoğun olarak bulunduğu veya değerli eşyaların olduğu akıllı veya yarı akıllı binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, alışveriş merkezleri, havaalanları, fabrikalar, tüneller vb. yerlerde alevi iletmeme, yaymama, düşük duman yoğunluğu, zehirli ve aşındırıcı gaz içermeme gibi özellikler ön plana çıkar. Bunların yanında, eğer ortamda zorlama, darbe, kemirgen gibi riskler var ise doğru kılıf seçimi ve ya zırhlama gerekip gerekmediğine karar verilir. Ortamdaki yağ, kimyasal ve nem gibi unsurlara göre de kablolar çeşitli koruyucu özellikleri içerebilmektedir. Eğer iletilecek sinyali etkileyecek başka bir sinyal ortamda mevcut ise ekranlama gerekebilir. Ekranlama türleri de sinyal özelliği ve ortama bağlı olarak yetkin kişiler tarafından belirlenir. Ekranlamanın kalitesi için örgü kapama oranlarına dikkat edilmesi önemli bir husustur.